Mina Fotoutflykter
Med både egna o med FotomedlemmarBäckahalladalen

En utflykt med Biofoto på våren 2019


Strax norr om Simrishamn hittar man vackra naturbetesmarker. De tillhörde en gång i tiden det gemensamma utmarksbetet för byarna i närheten. Platta berghällar där vindens och isens spår finns kvar varvas med lövklädda sprickdalar och buskrika gräshedar. I buskagen med slån, hagtorn, rosor och hassel lever den hemlighetsfulla hasselmusen tillsammans med de lysande, gröna lövgrodorna

Söderåsens Nationalpark (Skäralid)


Söderåsens nationalpark representerar det skånska landskapet med dess bokskogsklädda åsar och sydliga växt- och djurliv. Områdets vackra skogar och dramatiska raviner erbjuder naturupplevelser av oväntat slag i en kulturpräglad del av landet.
Höjdskillnaden från botten av den djupa dalgången vid Skäralid till toppen av Kopparhatten är nära 90 meter.
Här är utsikten över sprickdalen och det skånska landskapet hänförande. Området, som domineras av bokskogar, är också en av de största sammanhängande naturskyddade ädellövskogarna i Nordeuropa.
Växtligheten är särskilt artrik i dalgångarna. Här finns bland annat flera olika ormbunkar och lundväxter som hålnunneört, gulplister och stor häxört. Vid Skärån växer den vackra aklejrutan på en av sina allra nordligaste växtplatser.

Olika Byggnader

PULKEN

Trandans i mars månad på pulken. Det var ca 5000 tranor där då.